انجام آبیاری منظم باغات و کوتاه کردن دور آبیاری

  افزایش ابر، وزش تندبادهای لحظه ای و گرد و خاک در اکثر مناطق استان پیش بینی میشود. در ارتفاعات غرب و جنوب استان در ساعات بعدازظهر احتمال وقوع رگبار پراکنده باران دور از انتظار نیست. در روزهای پایانی هفته دما نیز روند گرم شدن تدریجی خواهد داشت. تو صیه هواشناسی کشاورزی به باغبانی: · …

افزایش سرعت وزش باد از روز جمعه

امروز و فردا وزش تندبادهای لحظه ای و افزایش ابر در اکثر مناطق و رگبار پراکنده باران در برخی نواحی مرکز ، جنوب و غرب استان مهمترین پدیده جوی خواهد بود. از روز جمعه در بیشتر مناطق بالاخص در مناطق شرق، جنوب شرقی و شمال غرب استان وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک…

رگبار در مناطق جنوب و غرب و وزش باد در شرق

امروز و فردا وزش تندبادهای لحظه ای و افزایش ابر در اکثر مناطق و رگبار پراکنده باران و احتمال تگرگ در برخی نواحی مرکز ، جنوب و غرب استان مهمترین پدیده جوی خواهد بود. از روز سه شنبه با شدت گرفتن بادهای ۱۲۰ روزه سیستان، در مناطق شرق، جنوب شرقی و شمال غرب استان وزش…

انجام محلول پاشی از روز جمعه

از روز پنجشنبه سرعت وزش باد در استان کاسته خواهد شد. تا روز شنبه در ارتفاعات غرب و جنوبغرب استان رگبار پراکنده دور از انتظار نمی باشد. جهت باد غالب در سطح استان شمالی است. دما نیز روند افزایشی تدریجی را دارد. تو صیه هواشناسی کشاورزی به باغبانی: طعمه پاشی برای مگس مدیترانه در ساعات…

افزایش تدریجی دما – وزش باد در شرق- تمهیدات لازم اندیشیده شود

  از روز دوشنبه تا چهارشنبه سرعت وزش باد در استان افزایش خواهد یافت. همچنین در ارتفاعات غرب و جنوبغرب استان رگبار پراکنده دور از انتظار نمی باشد. جهت باد غالب در سطح استان شمالی است. دما نیز روند افزایشی تدریجی را دارد. تو صیه هواشناسی کشاورزی به باغبانی: ·  طعمه پاشی برای مگس مدیترانه…

بارش پراکنده در جنوب و جنوب غرب- کنترل دما و تهویه و برداشت محصولات زراعی

سه روز آینده پدیدۀ غالب در استان وزش باد و گرد و خاک خواهد بود. همچنین روز جمعه در پاره ای نقاط غرب و جنوبغرب استان رگبار پراکنده دور از انتظار نمی باشد. جهت باد غالب در مناطق جنوبی ، جنوبی و در سایر مناطق شمالی است. دما نیز روند افزایشی دارد   تو صیه…

انجام محلول پاشی از سه شنبه به بعد

سه روز آینده وزش باد و گرد و خاک می باشد.طی این مدت سرعت وزش باد در مناطق شرقی استان افزوده می شود بطوریکه احتمال وقوع طوفان شن و کاهش کیفیت هوا در مناطقی همچون بم، فهرج ، زهکلوت ،ریگان و شهداد دور از انتظار نمی باشد. به لحاظ دمایی تا پایان هفته تغییرات محسوسی…

افزایش ابر – خنکای هوا و وزش باد

پدیدۀ غالب در اکثر مناطق استان افزایش ابر و وزش باد و گرد و خاک می باشد. همچنین روز پنجشنبه و جمعه رشد ابر و وقوع رگبار و رعد وبرق در جنوب و جنوبغرب استان پیش بینی می شود. به لحاظ دمایی تا صبح روز شنبه کاهش نسبی دما در استان خواهیم داشت. جهت باد…

وزش باد نسبتا شدید از روز جمعه- خودداری از محلولپاشی

   امروز و فردا همچنان شرایط برای ناپایداریهای جوی از جمله افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش تندبادهای لحظه ای در استان فراهم می باشد. اما از روز جمعه بر میزان سرعت وزش باد در شرق استان افزوده خواهد جهت باد غالب در سطح استان شمالغربی می باشد از روز شنبه روند…

بارش رگباری در جنوب غرب وزش باد در شرق

   افزایش ابر ، رگبار پراکنده باران و رعد و برق در نیمه جنوبی و وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک در شرق و شمال استان پیش بینی میشود. وزش باد و گرد و خاک موجب کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت غبـار در پاره ای مناطق ذکر شده خواهد شد.  همچنین روز…

وزش باد نسبتا شدید- خودداری از محلول پاشی تا روز چهارشنبه

  سه روز آینده پدیدۀ غالب در مناطق حنوب غرب افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده و ضعیف در ارتفاعات این مناطق و در سایر مناطق بالاخص شرق و شمالغرب وزش باد نسبتا شدید به همراه گردو خاک می باشد. جهت باد غالب در سطح استان جنوب غربی می باشد دما نیز تغییرات محسوسی ندارد….

کم کردن فاصله دور آبیاری و استفاده ار مواد ضد تنش گرمایی

سه روز آینده پدیدۀ غالب افزایش ابر و در بعضی ساعات افزایش وزش باد نسبتا شدید به همراه گردو خاک می باشد. جهت باد غالب در سطح استان شمال غربی می باشد دما نیز روند افزایشی دارد. تو صیه هواشناسی کشاورزی به باغبانی: طعمه پاشی برای مگس مدیترانه در ساعات عصر- برداشت و جمع آوری…