وزش تند باد لحظه ای در شرق

اداره کل هواشناسی استان کرمان   سر تیـتر خبر هواشـناسی: وزش تند باد لحظه ای در شرق —————————————————————————————- پیـش بینی : طبق بررسی آخرین نقشه های هواشناسی امروز در برخی مناطق شرق و شمال استان وزش تندبادهای لحظه ای     پیش بینی میشود. فردا بر سرعت  وزش باد در شرق استان افزوده شده و احتمال خیزش…

وزش تند باد لحظه ای در شرق

اداره کل هواشناسی استان کرمان   سر تیـتر خبر هواشـناسی: وزش تند باد لحظه ای در شرق —————————————————————————————- پیـش بینی : طبق بررسی آخرین نقشه های هواشناسی جوی نسبتاً آرام در اکثر مناطق استان حاکم است . در شرق و پاره ای مناطق شمالی استان وزش تندبادهای لحظه ای پیش بینی میشود. روز دوشنبه بر…

ناپایداری درغرب استان

اداره کل هواشناسی استان کرمان   سر تیـتر خبر هواشـناسی: ناپایداری درغرب استان —————————————————————————————- پیـش بینی : طبق بررسی آخرین نقشه ها و مدلهای پیش یابی هواشناسی امروز در غرب استان افزایش ابر ، وزش تندبادهای لحظه ای و احتمال رگبار و رعد وبرق در ارتفاعات این مناطق دور از انتظار نمی باشد . در…

وزش تندبادهای لحظه ای در شرق استان

اداره کل هواشناسی استان کرمان   سر تیـتر خبر هواشـناسی: وزش تندبادهای لحظه ای در شرق استان —————————————————————————————- پیـش بینی : طبق بررسی آخرین نقشه ها و مدلهای پیش یابی هواشناسی ، امروز در شرق برخی مناطق شمال استان  وزش تندبادهای لحظه ای به همراه خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود. در مناطق…

ناپایداری درجنوب و غرب استان

سر تیـتر خبر هواشـناسی: ناپایداری درجنوب و غرب استان —————————————————————————————- پیـش بینی : طبق بررسی آخرین نقشه های هواشناسی در ادامه ناپایداریهای روزهای گذشته، امروز بعدازظهر هم در مناطق جنوبی استان ، رشد ابرهای همرفتی و احتمال رگبار باران ، رعد و برق و وزش تند بادهای لحظه ای پیش بینی میشود که شدت آنها…

مهــمترین پدیدۀ ۲۴ ساعت گذشـته ۱۳ مهر ۱۳۹۸

مهــمترین پدیدۀ ۲۴ ساعت گذشـته:                    افزایش ابر ،رگبار و رعد و برق طغیان رودخانه های فصلی در مسیرهای قلعه گنج-رمشک،  فاریاب-حرمه،  جیرفت-میجان وزش تند بادهای لحظه ای در اکثر مناطق بارش: بافت۰٫۲ ،  ساردوئیه و شهربابک۱ ، کهنوج ۵٫۵ ،  صفائیه۰٫۵ میلیمتر  

ادامه ناپایداری در استان

اداره کل هواشناسی استان کرمان   سر تیـتر خبر هواشـناسی: ناپایداری در استان —————————————————————————————- پیـش بینی : طبق بررسی آخرین نقشه های هواشناسی ، امروز و فردا ناپایداریهای جوی در سطح استان خصوصاً در نیمه جنوبی استان ادامه خواهد داشت. در ساعات بعدازظهر رشد ابرهای همرفتی، وزش تندبادهای لحظه ای به همراه گرد و خاک،…

ناپایداری در نیمه جنوبی استان

اداره کل هواشناسی استان کرمان سر تیـتر خبر هواشـناسی: ناپایداری در نیمه جنوبی استان —————————————————————————————- پیـش بینی : طبق بررسی آخرین نقشـه های هواشناسی ،  از امروز بعدازظهـر در اکثـر مناطق استان افزایش ابر و  وزش تندبادهای لحظه ای به همراه گرد و خاک  و  رگبـار پراکنده باران پیش بینی میشود . اما با توجه…

ناپایداری در نیمه جنوبی استان

اداره کل هواشناسی استان کرمان سر تیـتر خبر هواشـناسی: ناپایداری در نیمه جنوبی استان —————————————————————————————- پیـش بینی : طبق بررسی آخرین نقشه های هواشناسی ، امروز هم ناپایداریها در نیمه جنوبی استان در ساعات بعدازظهر، بصورت افزایش ابر، وزش تندبادهای لحظه ای ، گرد و خاک و رگبار و رعد و برق پیش بینی می…

رگبار و رعد و برق در نیمه جنوبی استان

اداره کل هواشناسی استان کرمان   سر تیـتر خبر هواشـناسی: رگبار و رعد و برق در نیمه جنوبی استان —————————————————————————————- پیـش بینی : از امروز تا پایان هفته جاری در ساعات بعدازظهر رشد ابرهای همرفتی به همراه رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد در نیمه جنوبی استان ، خصوصاً ارتفاعات جنوبغرب ،…

جو آرام و پایدار

اداره کل هواشناسی استان کرمان   سر تیـتر خبر هواشـناسی: جو آرام و پایدار —————————————————————————————- طبق بررسی آخرین نقشه های هواشناسی، امروز در مناطق جنوبی استان افزایش ابر در ساعات بعد از ظهر دور از انتظار نخواهد بود در سایر نقاط جوی آرام و پایدار پیش بینی می شود.

وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک در شرق استان

سر تیـتر خبر هواشـناسی: وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک در شرق استان —————————————————————————————- پیـش بینی : امروز و فردا پدیده غالب در شرق استان وزش باد نسبتا شدید و خیزش گرد و خاک می باشد که منجر به کاهش کیفیت هوا و کاهش میزان دید افقی  خصوصا در مناطقی همچون فهرج و…