میانگین بارش سال زراعی جاری استان از اول مهر ۹۷ تا تاریخ ۲۸/۰۲/۹۸ به میزان ۱۲۷ میلیمتر به ثبت رسیده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته و بلند مدت به ترتیب ۴۰٫۴ و ۱۲۶ میلیمتر می باشد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان این میزان بارش نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۱۴ درصد افزایش و نسبت به آمار بلند مدت مشابه به میزان ۰٫۸ افزایش را نشان می دهد./

زهرا نجفی رئیس تحقیقات هواشناسی کرمان ضمن بیان مطلب فوق افزود: در این بازه زمانی میزان بارش های شهر کرمان به عنوان مرکز استان ۶۶٫۶ میلیمتر است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳۴ درصد افزایش و نسبت به آمار بلند مدت مشابه ۱۰ درصد کاهش دارد. وی خاطر نشان کرد که بیشترین بارش استان در این مدت در شهرستان منوجان به میزان ۲۶۲٫۸ میلیمتر و کمترین مقدار آن شهرستان نرماشیر به میزان ۶۳ میلیمتر به ثبت رسیده است.

نجفی گفت: همچنین استان کرمان تا کنون ۹۵ درصد بارش های یک سال کامل آبی را دریافت نموده است.

نجفی همچنین با اشاره به خشکسالی استان کرمان در ساله ای گذشته گفت: با بررسی خشکسالی های استان با استفاده از شاخص SPEI ؛ حدود ۷۸٫۸ درصد از مساحت استان تا پایان فروردین ماه در خشکسالی خفیف تا شدید قرار دارد و ۲۱٫۲ درصد در حد نرمال می باشد. لازم به ذکر است با توجه به خشکسالی های انباشته در سال های قبل لزوم صرفه جویی در مصرف منابع آب باید مد نظر قرار گیرد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.