پدیده غالب روزهای آینده : افزایش ابر و بارشهای پراکنده

روز یکشنبه در مناطقی از شمال و غرب استان بارش پیش بینی می شود.همچنین وزش باد درنیمۀ غربی استان پدیدۀ غالب خواهد بود.روز دوشنبه افزایش ابر و بارشهای پراکنده درشمال و  غرب استان انتظار می رود. روز سه شنبه جوی پایدار در استان خواهیم داشت.. دما تغییرات محسوسی ندارد.

تو صیه هواشناسی کشاورزی به

·  باغبانی:

·                    به باغداران بادام، انار و به توصیه می شود نسبت به جمع آوری بادامهای آلوده و آتش زدن آن جهت مبارزه با زنبور مغز خوار بادام اقدام نمایند.

·                    ایجاد تشتک دور درختان چهت جلوگیری از انتقال قارچ عامل بیماری گوموز در باغات به سایر درختان

·                    اقدام به تغذیه درختان به روش نوار کود دربخش بیرونی تاج درختان وداخل تشتک آبیاری خودداری از مصرف کودهای ازته  و نیتراته

·                     استفاده از اسید هیومیک و مبارزه با شپشک های مرکبات با مشورت کارشناسان کشاورزی

·                    آماده سازی زمین جهت انتقال نهال در مناطق سردسیر- استفاده از قیم در نهالستان ها انتقال نهال در مناطق گرمسیر

·                    پوشش پاجوش های جوان خرما و کوددهی نخیلات با توجه به آزمایش خاک

·                    پسته داران عزیز طبق نظریه کارشناسان کشاورزی روغن های سنگین که از پارافین با فلش پوینت بالا تهیه شده اند برای روغن پاشی زمستانه مناسب هستند.

·                    محلول پاشی رقم کله قوچی و اوحدی ضروری نمیباشد . مگر در صورت بروز نوسانات دمایی در انتهای دوره رکود و انجام محلول پاشی با روغن ولک ۴۰ در هزار در ارقام اکبری

·                    پسته داران محترم بهترین زمان جهت هرس باغات تا زمانی که درخت در خواب زمستانی است  می باشد و بهتر است بعد از روغن پاشی درختان هرس نشود مخصوصا هرس سنگین

زراعت:

·                    بررسی بیماری های قارچی در مزارع کلزا و خودداری استفاده از علف کش ها مد نظر قرار گیرد

·                    استفاده از کودهای ریز مغذی و پتاس( محلول در آب) جهت رشد متعادل مزارع غلات و کلزا و کاهش اثرات افت دما

·                    اقدام به مصرف کود سرک در مزراع گندم و کلزا در مناطق گرمسیر

  سالن های تولیدی، زنبورداران ،دامداری ها، گلخانه ها و انبارها:

·                    گرم نگه داشتن آب محلول پاشی جهت جلوگیری از ایجاد تنش به ریشه گیاه

·                    حفاظت از کندوها درمقابل نوسانات دمایی در مناطق مرتفع. و عدم بازدید از کندوها در دمای کمتر از ۱۵ درجه 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *