توصیه های هواشناسی کشاورزی دبیر تهک استان کرمان ۰۹/۰۲/۱۴۰۳

 • انجام محلول پاشی وسم پاشی با توجه به مناسب بودن شرایط جوی
 • اقدام به هرس بوته ای انگور قبل از بیدارشدن درختان
 • مبارزه با آفت پسیل زیتون

 

توصیه های ایستگاه هواشناسی رفسنجان

 • انجام مبارزه با آفت پروانه چوبخوار و پروانه میوه خوار پسته
 • انجام عملیات فروت ست، بر و اسید آمینه، روی در باغات که در مرحله تورم جوانه و قبل از ظهور کامل برگها
 • کنترل پسیل پسته با صابون محلولپاشی
 • بهترین زمان محلول پاشی از امروز
 • انجام محلولپاشی ریز مغزی با غلطت مناسب در باغات پسته در زمان ارزنی شدن باغات

توصیه های ایستگاه هواشناسی جیرفت

 • اقدام به مبارزه با علفهای هرز مزارع کلزا،گندم و جو
 • اقدام به تغذیه و کود دهی سرک مزارع گندم و جو
 • استفاده از روش های شیمیایی جهت مبارزه با آفات مانند تله فرمونی برای چوبخوار و از نوارهای زرد نیز جهت مبارزه با پسیل ها
 • در صورت نیاز به مبارزه شیمیایی انجام این عمل در ساعات آرام و خنک روز تا صبح چهارشنبه
 • جمع اوری محصولات قابل برداشت و انبارداری مناسب تا روز چهارشنبه با توجه به بارش های پیش رو

سالن های تولیدی، انبارها، دامداری ها و مرغداری ها

 • محلول پاشی کودهای کلسیم و بور یا کلسیم کلاته بصورت محلول پاشی یا قطره ای
 • استفاده از کودهای ضد استرس جلبک اسید آمینه و کودهای ریشه زا جهت جذب بهتر و پیشگیری از تنشهای محیطی.
 • تنطیم دما و رطوبت گلخانه ها و انبارهای کشاورزی
You must be logged in to post a comment.