سیرجان۷٫۲،  لاله زار۲۰،بافت۳۴٫۴،بم۳٫۵،کهنوج۳۰٫۴،جیرفت۱۶٫۵میلیمتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.