توصیه های هواشناسی کشاورزی دبیر تهک استان کرمان ۱۶/۰۲/۱۴۰۳

 • خودداری از سم پاشی با توجه به شرایط جوی
 • اقدام به هرس بوته ای انگور قبل از بیدارشدن درختان
 • اقدام به برداشت گل محمدی در اوایل صبح و انجام فرآوری( خشک کردن و عرق گیری) در اسرع وقت
 • محلول پاشی درختان با محلول آب و صابون جهت مبارزه با آفت شته و پیچیدگی برگها در ساعات هوای آرام و بدون باد
 • هرس شاخه های خشک و خودداری از حذف پاجوش درختان انارجهت کاهش شته ها، خودداری از مصرف سموم و استفاده از محلول پاشی با صابون
 • کوددهی با کودهای فسفات، پتاس وازت در باغ های گردو

 

توصیه های ایستگاه هواشناسی رفسنجان

 • انجام مبارزه با آفت پروانه چوبخوار و پروانه میوه خوار پسته از روز شنبه
 • کنترل پسیل پسته با صابون محلولپاشی از روز شنبه
 • انجام محلولپاشی ریز مغزی با غلطت مناسب در باغات پسته در زمان ارزنی شدن باغات

توصیه های ایستگاه هواشناسی جیرفت

 • در مناطق جنوبی استفاده از کودهای ضد تنش گرمایی( اسید آمینه دار) در باغات به غیر از نخیلات
 • مبارزه با زنجره خرما در نخیلات با توجه به مناسب بودن شرایط جوی
 • با توجه به بارش ها ، انجام عملیات بارورسازی دستی گل های ماده خرما طی دو یا سه مرحله انجام با توجه به روند باز شدن گل های درختان خرما
 • مقدمات آماده سازی زمین محصولات تابستانه (آفتابگردان –پنبه –ذرت-سورگوم)
 • آبیاری گندم هایی که در مرحله سنبله و محلولپاشی گندم در مزارعی که به مرحله خوشه رفته اند

سالن های تولیدی، انبارها، دامداری ها و مرغداری ها

 • محلول پاشی کودهای کلسیم و بور یا کلسیم کلاته بصورت محلول پاشی یا قطره ای
 • استفاده از کودهای ضد استرس جلبک اسید آمینه و کودهای ریشه زا جهت جذب بهتر و پیشگیری از تنشهای محیطی.
 • تنطیم دما و رطوبت گلخانه ها و انبارهای کشاورزی
You must be logged in to post a comment.