توصیه های هواشناسی کشاورزی دبیر تهک استان کرمان ۲۹/۰۲/۱۴۰۳

 • انجام سم پاشی در ساعات اولیه صبح با توجه به شرایط مناسب جوی
 • اقدام به هرس بوته ای انگور درختان
 • اقدام به برداشت گل محمدی در اوایل صبح و انجام فرآوری( خشک کردن و عرق گیری) در اسرع وقت
 • محلول پاشی درختان با محلول آب و صابون جهت مبارزه با آفت شته و پیچیدگی برگها در ساعات هوای آرام و بدون باد
 • هرس شاخه های خشک و خودداری از حذف پاجوش درختان انارجهت کاهش شته ها، خودداری از مصرف سموم و استفاده از محلول پاشی با صابون
 • کوددهی با کودهای فسفات، پتاس وازت در باغ های گردو

توصیه های ایستگاه هواشناسی رفسنجان

 • انجام مبارزه با آفت پروانه چوبخوار و پروانه میوه خوار پسته و پسیل
 • کاهش میزان آبیاری ورطوبت در باغات با افزایش اندازه میوه تا قبل از تشکیل کامل پوست استخوانی و محکم شدن میوه جهت جلوگیری از شدت خسارت لکه پوست استخوانی
 • به تاخیر انداختن هرس تا اواخر خرداد ماه در صورت نیاز به هرس شاخه های خشک در سال جاری، جهت کاهش سرخشکیدگی
 • به تاخیر انداختن هرس در سال جاری به دلایلی از جمله *محصول بالای سال گذشته، پاییز و زمستان گرم، تأخیر در بیداری و سبز شدن نامنظم درختان و افزایش میزان سرخشکیدگی
 • استفاده از قارچ کش مناسب در صورت شیوع قارچ آلترناریا با توجه به بالا بودن رطوبت در روزهای اخیر
 • استفاده از ترکیبات کلسیم دار ، اسید آمینه و جلبک دریایی جهت جلوگیری از عارضه لکه پوست استخوانی
 • خودداری استفاده از کودهای ازته یا همانسرپاش همراه با اب آبیاری جهت جلوگیری از عارضه لکه پوست استخوانی بالاخص در ارقام کله قوچی و اکبری به دلیل حساسیت بالای این ارقام به عارضه

توصیه های ایستگاه هواشناسی جیرفت

 • استفاده از کودهای ضد تنش گرمایی( اسید آمینه دار) در باغات به غیر از نخیلات
 • مقدمات آماده سازی زمین محصولات تابستانه (آفتابگردان –پنبه –ذرت-سورگوم)

سالن های تولیدی، انبارها، دامداری ها و مرغداری ها

 • محلول پاشی کودهای کلسیم و بور یا کلسیم کلاته بصورت محلول پاشی یا قطره ای
 • استفاده از کودهای ضد استرس جلبک اسید آمینه و کودهای ریشه زا جهت جذب بهتر و پیشگیری از تنشهای محیطی.
 • تنطیم دما و رطوبت گلخانه ها و انبارهای کشاورزی
You must be logged in to post a comment.