• استفاده از پوشش مناسب و مالچ پاشی در سطح باغات بدون پوشش گیاهی جهت کاهش تبخیر
 • خودداری از مصرف کودهای دامی و اوره با توج هبه افزایش دما جهت کاهش آفتاب سوختگی درختان
 • کم کردن دور آبیاری درختان با توجه به روند افزایش دما
 • تنظیم دما و تهویه در سالن های پرورشی
 • کم کردن جیره غذایی دام ها با توجه به پایداری هوای گرم
 • مبارزه با نسل دوم کرم سیب و کنه ها در باغات با توجه به شرایط مناسب جوی جهت طغیان آنها
 • خودداری از انجام هرس سبز با توجه به گرمای هوا

توصیه های ایستگاه هواشناسی رفسنجان

 • انجام آبیاری منظم و کاهش دور آبیاری و آبیاری ردیف ها بصورت یک در میان جهت کاهش اثرات گرما
 • استفاده نواری از نیتروژن و پتاسیم در سایه انداز تاج درخت تا اواسط مرداد هم زمان با به مغز رفتن باغات جهت داشتن محصول با کیفیت بالا
 • محلول پاشی باغات بر اساس انجام آزمایش برگ
 • استفاده از سایه بان و پوشش های حفاظتی برای نهال های جوان و شید یا کارتن در کرت ها جهت کاهش خسارت گرمای هوا
 • ردیابی سن سبز با تله های نوری و سن قرمز با تله های روغنی
 • محلول پاشی با ترکیبات پتاسه محلول در آب جهت کاهش خسارت گرما
 • استفاده از کائولین( مارک سپیدان) برای کاهش خسارت پسیل و گرمازدگی زمانی که دور آبیاری بین ۳۵ تا ۴۰ روز است.

توصیه های ایستگاه هواشناسی جیرفت

 • تله گذاری و شکار مگس مدیترانه با مشورت کارشناسان کشاورزی
 • انجام آبیاری منظم نخیلات و مبارزه با کنه گرد آلود خرما
 • پوشاندن خوشه های خرما جهت کاهش اثرات آفتاب سوختگی
 • تنظیم دما و تهویه در گلخانه ها و استفاده از پوشش سایه بان در گلخانه ها
 • اقدام به مبارزه مرحله دوم با آفت کرم میوه خوار خرما در مناطق آلوده با توجه به شرایط مساعد جوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *