وظائف اداره پیش‌بینی و پیش‌آگاهی‌های جوی و اقلیمی

۱-تهیه بولتن روزانه وضع هوای استان

تهیه بولتن پیش‌بینی وضع هوا برای استان. این گزارش که هر روزه حدود ساعت ۳۰/۱۰ ارسال می‌شود شامل پیش‌بینی‌های ۲۴ و ۴۸ ساعته  استان  می‌باشد
مراکز گیرنده اصلی بولتن روزانه عبارتنداز:
ستاد حوادث ،استانداری ، صدا و سیما، روزنامه‌های محلی، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، پلیس راه، مرکز اطلاعات راه های استان، فرمانداری، شهرداری، امور دیده‌بانی و فرمانداریها و …

۲-تهیه بولتن هواشناسی کشاورزی

پس از اتمام جلسات بحث و تبادل نظر پیش‌‌بینی کشاورزی که با شرکت کارشناسان بخش هواشناسی کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی در محل پیش‌بینی تشکیل می‌شود، بولتن پیش‌بینی کشاورزی شهرهای کرمان و جیرفت تهیه و ارسال می‌‌شود. در این بولتن توصیه‌های هواشناسی کشاورزی متناسب با وضعیت هوای دوره مورد بررسی ارائه می‌گردد.

۳-تهیه بولتنهای خاص پیش‌بینی وضع هوا

این گونه بولتن ها بنا به نیاز و درخواست سازمان ها و ادارات سطح استان تهیه و ارسال می‌گردد.

۴-اطلاعیه‌ و اخطاریه

در صورت بروز تغییرات قابل ملاحظه در شرایط جوی اطلاعیه‌هایی از سوی مرکز پیش‌بینی استان صادر می‌شود .
در صورتیکه تغییرات جوی منجر به وارد آمدن خسارات به کشاورزان گردد، در همین ارتباط اطلاعیه هواشناسی کشاورزی نیز تهیه و پس از تایید اعضای کمیته مشترک هواشناسی کشاروزی برای سازمانهای تصمیم‌گیر استان و ایستگاه های تحقیقات هواشناسی کشاورزی ارسال می‌شود.
همچنین در صورتیکه تغییرات وضع هوا شدید باشد، اخطاریه صادر می‌گردد .

۵-واحد هواگو

خدمات این سیستم علاوه بر اعلام وضعیت هوای حاضر بشرح ذیل می‌باشد:
۱- اعلام پیش‌بینی روزانه وضع هوای شهرستان های استان (وضع هوا، دما، بارندگی و …)
۲-اعلام پیش‌بینی روزانه وضع هوای مراکز دیگر استان های کشور
۳-ضبط اطلاعیه‌ها و اخطاریه‌های اداره پیش‌بینی جهت استفاده کاربران
۴-ضبط توصیه‌های کشاورزی جهت استفاده کشاورزان
این سیستم خدمات مذکور را توسط چهار خط تلفن انجام می‌دهد .

۶-تهیه بولتن پیش بینی فصلی
تحلیل پیش بینی فصلی برای استان برگرفته از پیش بینی فصلی کشور که در برگیرنده خروجی مدلهای پیش بینی فصلی ECMWF، IRI، HadCM3 و JMA ژاپن می باشد.

سایر خدمات انجام شده در این واحد:
۱- نگهداری خطوط و پشتیبانی نرم‌افزاری سیستم هواگو
۲- ارتباط با سیستم سوئیچ ایستگاه کرمان جهت دریافت اطلاعات هواشناسی استان و کشور
۳- ضبط اطلاعیه‌ها و پیش‌آگاهی‌های اداره پیش‌بینی در سیستم
۴- همکاری با صدا و سیمای کرمان و پخش وضعیت هوا در برنامه هایی نظیر کرمان سلام  و واحد خبرجهت آگاهی شنوندگان از آخرین تغییرات آب و  هوایی و پیش‌بینی وضع هوای استان
۵- آموزش به کار آموزان و ارائه خدمات به بازدید کنندگان برای آشنائی با مراحل تهیه پیش بینی
۶- ارزشیابی پیش بینی های صادر شده از مرکز پیش بینی استان
۷- شرکت در جلسات تخصصی و اداری درون و برون سازمانی
۸- شرکت در دوره های مختلف آموزشی برای ارتقاء دانش تخصصی
۹- به روز کردن داده های پیش بینی در وب سایت اداره کل استان