زمان‌بندی جدید مصاحبه افراد معرفی شده مرحله دوم هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی

به گزارش روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، با توجه به ابلاغ اخیر سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص از سرگیری مصاحبه استخدامی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی صادره از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، فاصله گذاری اجتماعی و کاربست فناوری‌های ارتباطی، برنامه زمانبندی جدید مصاحبه استخدامی به قرار جدول شماره ۱ و محل مصاحبه براساس جدول شماره ۲ اعلام می گردد.

جدول مصاحبه شوندگان

 

You must be logged in to post a comment.