کارشناسان مرکز تحقیقات هواشناسی کرمان در جلسه کارگروه تخصصی ترویجی مقابله با بحران آب شرکت کردند

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان سی و پنجمین جلسه کارگروه مدیریت منابع آب مزکز تحقیقات کشاورزی در محل این مرکز تشکیل شد. سرپرست هواشناسی به همراه کارشناسان مرکز تحقیقات در این جلسه حضور یافتند. در این جلسه آخرین گزارش خشکسالی ها توسط هواشناسی ارائه شد و در مورد جانمایی ایستگاههای بارانسنجی تحت نظارت هواشناسی و آّ منطقه ای بحث گردید. در پایان مقرر گردید که با توج هبه مطالعات پیشین انجام شده در مورد بهترین مکان ایستگاههای بارانسنجی، در صورت نیاز مکان های جدید پیشنهاد و مورد بررسی قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *