نظر به برگزاری مراسم  با شعار “آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها ” در تاریخ ۱۶ مارس ۲۰۲۳ برابر با پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ و سخنرانی دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی جناب آقای پروفسور پتری تالاس در مراسم افتتاحیه مهم ترین محورهای مطرح شده به شرح ذیل ایفاد میگردد :

-سازمان جهانی هواشناسی دومین آژانس قدیمی زیر مجموعه سازمان ملل متحد است و ما به عملکردمان که حفاظت از جان و مال مردم است افتخار می کنیم.

– ابتکار “هشدار سریع برای همه” نخستین بار توسط دبیر کل سازمان ملل متحد در جریان cop27 در شرم الشیخ برای کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شد و ما همچنان به آن پایبندیم.

-تغییر اقلیم چالش اصلی عمر ما است و چگونگی پاسخ  دهی ما به این چالش آینده کره زمین و فرزندان ما را تعیین می کند .

– نیاز به همکاری بین المللی به دلیل عدم وجود مرزهای سیاسی در چرخه های آب و هوا ،اقلیم و آب

– تقاضای بسیار بالا برای علم و تخصص هواشناسی در جهان

– جمع آوری و استاندارد سازی داده های هواشناسی در طی ۱۵۰ سال گذشته به عنوان زیربنای پیش بینی ها در جهت حفاظت از جان و مال انسان ها

– پیش آگاهی از وضعیت های مخاطره آمیز برای همه وجود نیروی فزاینده در جهت حصول اطمینان از پوشش همگانی سیستم پیش آگاهی در طی پنج سال آینده .

-پرکردن شکاف موجود در سیستم دیدبانی پایه به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه کوچک جزیره ای هنوز نیمی از اعضای سازمانی جهانی هواشناسی از سیستم پیش آگاهی بی بهره هستند

– سازمان جهانی هواشناسی در حال کار بر روی یک سیستم اطلاعات جهانی آب برای ارتقاء تبادل رایگان داده های آبشناسی است زیرا حداقل نیمی از بلایای طبیعی مربوط به آب می باشد . خطرات مانند سیل و خشکسالی در حال افزایش بوده و همچنین تغییرات اقلیمی و آب شدن یخچال های طبیعی نیز منجر به تنش آبی بیشتر خواهد گردید.

– در زمینه پایش گازهای گلخانه ای ، سطوح جوی گازهای گلخانه ای در سطوح بی سابقه باقی مانده با این همه در حال حاضر هیچ تبادل جامع به هنگامی در دیدبانی گازهای سطحی و فراسطحی وجود ندارد . برای پر کردن این خلاء سازمان جهانی هواشناسی به دنبال ایجاد یک زیر ساخت پایدار و هماهنگ پایش جهانی گازهای گلخانه ای است .

– حتی امروزه در عصر هوش مصنوعی و تکنولوژی ما همچنان به فداکاری و مسئولیت پذیری کارکنان سازمانهای هواشناسی خود وابسته ایم که هر روز و هر ساعت در جهت نجات همنوعان خویش گام بر می دارند.

You must be logged in to post a comment.