مدیر کل هواشناسی استان کرمان در طی پیامی روز کارمند را به همکاران خود تبریک گفت . در این پیام آ»ده است:

هر آن کس خدمت جانان به جان کرد                                                                                      به گیتی نام خود را جاودان کرد

همکاران ارجمندم :

تلاش خالصانه و صادقانه شما آینه وظیفه شناسی و پژواک دانایی و تعهد است. نتیجه بذر تلاش و کوشش شما، درخت امیدی است که به بار می نشیند و نوید بخش آینده ای پرنشاط و زیبا است. ماهیت کارمند خدمت است. جایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران می تواند آغازگاه نخستین گام شما برای سازندگی باشد. درود بر همت بلند‌تان، بدینوسیله ضمن تبریک روز کارمند از زحمات و تلاشهای بیدریغ شما صمیمانه تقدیر و تشکر نموده، توفیق و سلامتی شما را از درگاه ایزد منان مسألت می‌نمایم.

You must be logged in to post a comment.