میزان بارش سال زراعی جاری تا پایان آبان ماه کرمان نسبت به مدت مشابه گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته است.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، تورج جدیدی گفت: در سال زراعی ۹۹-۹۸ تا پایان آبان ماه بیشترین بارش استان در میانده جیرفت با ۵۱٫۸ میلیمتر به ثبت رسیده است. میانگین بارش ایستگاههای سینوپتیک استان از ابتدای سال زراعی تا پایان آبان ماه جاری ۱۳٫۳ میلیمتر می باشد که در همین مدت سال گذشته ۲۱٫۹ میلیمتر و بلند مدت ۷٫۴ میلیمتر می باشد بنابراین در مقایسه با سال گذشته ۳۹٫۵ درصد کاهش داشته و نسبت به بلندمدت ۸۰٫۲ درصد افزایش داشته است.

مدیر کل هواشناسی کرمان خاطر نشان کرد:  بررسی بارندگی آبان ماه ۹۸ نشان می دهد که ایستگاههای سینوپتیک استان بارشی بین ۰٫۹ تا ۵۱٫۱ میلیمتر داشته اند. میانگین بارش در این ماه برابر با ۱۱٫۶ میلیمتر و در مدت مشابه سال گذشته ۱۹٫۷ میلیمتر گزارش گردیده است درحالی که میانگین بارش در مدت مشابه  بلند مدت ۶٫۱ میلیمتر و حاکی از کاهش بارش ها نسبت به سال گذشته و افزایش نسبت به بلندمدت می باشد. همچنین بیشترین بارش ۲۴ ساعته در این ماه از جیرفت میانده به میزان ۱۵٫۸ میلیمتر در ۹۸/۰۸/۱۰ ثبت رسیده است. ایشان همچنین به میزان بارش کشور اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون میانگین ارتـفاع بارش کشور به ۳۸٫۵ میلیمتر رسیده است که نسبت به میانگین چندین ساله ۳۰٫۹ درصد افزایش داشته است و نسبت به سال گذشته ۱۵٫۲ درصد کاهش را نشان می دهد. ایشان گفت: بررسی خشکسالی استان با استفاده از شاخص SPEI حاکی از اینست که ۲۸٫۴ درصد از مساحت استان در حد نرمال و ۷۰٫۹ درصد مساحت استان همچنان از درجات مختلف خشکسالی خفیف تا شدید مواجه است و بیشترین مساحت نزدیک به نرمال مربوط به نیمه غربی و جنوب استان میباشد همچنان که شهرستان کرمان ۵۴٫۱ درصد مساحت آن با خشکسالی خفیف روبرو می باشد. بنابراین باتوجه به خشکسالی های انباشته در استان همچنان لزوم صرفه جویی در مصرف آب توصیه می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.