پایداری دما و نبود خطر سرمازدگی

توصیه های هواشناسی کشاورزی دبیر تهک استان کرمان ۰۵/۰۷/۱۴۰۲ با توجه به روند کاهشی دما و پایداری دما و شایعه سرمازدگی محصولات کشاورزی و باغی به غیر از مناطق سردسیر و کوهستانی مرکز و جنوب غربی استان، در سایر شهر ها خطر سرمازدگی وجود ندارد   خشک کردم محصول گردو در سایه آفتاب و خودداری…

کاهش نسبی و تدریجی دما

توصیه های هواشناسی کشاورزی دبیر تهک استان کرمان ۲۶/۰۶/۱۴۰۲ تغذیه کودی باغات گردو قبل از خواب زمستانی درختان با فسفات و پتاس بالا و استفاده از قارچکش ها با ترکیبات مسی آماده سازی زمین و مصرف علف کش های قبل از کاشت زراعت کلزا با توجه به نزدیکی فصل کاشت کلزا در اوایل شهریور ماه،…

افزایش نسبی دما در این هفته

توصیه های هواشناسی کشاورزی دبیر تهک استان کرمان ۱۹/۰۶/۱۴۰۲ تغذیه کودی باغات گردو قبل از خواب زمستانی درختان با فسفات و پتاس بالا و استفاده از قارچکش ها با ترکیبات مسی آماده سازی زمین و مصرف علف کش های قبل از کاشت زراعت کلزا با توجه به نزدیکی فصل کاشت کلزا در اوایل شهریور ماه،…

عدم استفاده از سم در زمان نزدیک به برداشت و رعایت دوره کارنس سموم

توصیه های هواشناسی کشاورزی دبیر تهک استان کرمان ۰۵/۰۶/۱۴۰۲ اقدام به شست و شوی سطح برگ درختان به دلیل وجود گردوغبار در روزهای گذشته جهت انجام هرچه بهتر فعالیت های فتوسنتزی وفیزیولوژی گیاهی انجام آبیاری منظم ، استفاده از کائولین و سایه بان در باغات انار جهت کاهش اثرات آفتاب سوختگی و ترکیدگی میوه با…

خودداری از عملیات کشاورزی در مناطق شرقی با توجه به وزش باد شدید

توصیه های هواشناسی کشاورزی دبیر تهک استان کرمان ۰۱/۰۶/۱۴۰۲ اقدام به شست و شوی سطح برگ درختان به دلیل وجود گردوغبار در روزهای گذشته جهت انجام هرچه بهتر فعالیت های فتوسنتزی وفیزیولوژی گیاهی انجام آبیاری منظم ، استفاده از کائولین و سایه بان در باغات انار جهت کاهش اثرات آفتاب سوختگی و ترکیدگی میوه با…

بارش رگباری و وزش باد نسبتاً شدید تا روز شنبه ،  پایداری هوای گرم و  افزایش رطوبت

توصیه های هواشناسی کشاورزی دبیر تهک استان کرمان ۱۸/۰۵/۱۴۰۲ اقدام به شست و شوی سطح برگ درختان به دلیل وجود گردوغبار در روزهای گذشته جهت انجام هرچه بهتر فعالیت های فتوسنتزی وفیزیولوژی گیاهی انجام آبیاری منظم ، استفاده از کائولین و سایه بان در باغات انار جهت کاهش اثرات آفتاب سوختگی و ترکیدگی میوه با…

انجام عملیات کشاورزی با مشورت کارشناسان کشاورزی

توصیه های هواشناسی کشاورزی دبیر تهک استان کرمان ۱۵/۰۵/۱۴۰۲ اقدام به شست و شوی سطح برگ درختان به دلیل وجود گردوغبار در روزهای گذشته جهت انجام هرچه بهتر فعالیت های فتوسنتزی وفیزیولوژی گیاهی انجام آبیاری منظم ، استفاده از کائولین و سایه بان در باغات انار جهت کاهش اثرات آفتاب سوختگی و ترکیدگی میوه با…

شکست رکوردهای دمایی کرمان نسبت به بلند مدت

میانگین دمای استان کرمان نسبت به بلند مدت چهار و نیم درجه افزایش داشته است. به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کرمان ، محسن عراقی زاده گفت تحلیل و بررسی داده های ثبت شده در ایستگاه های هواشناسی نشان می دهد در تیر ماه سال جاری نسبت به بلند مدت افزایش دمای محسوس داشته ایم….

عراقی زاده در گفتگو با ایرنا: تجربه دمای ۲۶ سال قبل در تابستان امسال

مدیر کل هواشناسی استان کرمان در گفتگو با ایرنا تابستان گرم کرمان را تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان ، تحلیل و بررسی داده های ثبت شده در ایستگاه های هواشناسی استان کرمان نشان می دهد در تیر ماه سال جاری نسبت به بلند مدت افزایش دمای محسوس داشته‌ایم، به طوری که در…

وزش باد و گرد و خاک در سطح استان در روزهای تاسوعا وعاشورا

وقوع بارش در مناطق جنوب غرب در روز تاسوعا و عاشورا افزایش رطوبت در مناطق جنوبی و پایداری هوای گرم  – از تردد در ساعات گرم خودداری شود وزش باد نسبتا شدید و گردو خاک در روزهای تاسوعا و عاشورا- قبل از تردد در مسیرهای مواصلاتی استان از وضعیت جاده ها مطلع شوید.

انبارداری مناسب محصولات برداشت شده در مناطق جنوب غرب

وضعیت جوی تا روز یکشنبه : وزش باد نسبتاً شدید  در مناطق جنوب غرب، بارش رگباری در جنوب غرب تا روز شنبه ،  افزایش دما  افزایش رطوبت توصیه های هواشناسی کشاورزی دبیر تهک استان کرمان ۰۴/۰۵/۱۴۰۲ اقدام به شست و شوی سطح برگ درختان به دلیل وجود گردوغبار در روزهای گذشته جهت انجام هرچه بهتر…

توصیه های هواشناسی کشاورزی استان کرمان ۲۸/۰۴/۱۴۰۲

استفاده از پوشش مناسب و مالچ پاشی در سطح باغات بدون پوشش گیاهی جهت کاهش تبخیر خودداری از مصرف کودهای دامی و اوره با توج هبه افزایش دما جهت کاهش آفتاب سوختگی درختان کم کردن دور آبیاری درختان با توجه به روند افزایش دما تنظیم دما و تهویه در سالن های پرورشی کم کردن جیره…