بارش شدید باران در کرمان بسیاری از نقاط شهر کرمان و سایر شهرستان ها را دچار آبگرفتگی شدید کرده است.

You must be logged in to post a comment.