دوره آشنایی با روش تهیه گزارشات دیدبانی ویژه دیدبانی از امروز در اداه کل هواشناسی کرمان آغار شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان بر اساس تقویم آموزشی سازمان هواشناسی از تاریخ۲۳ مرداد لغایت ۲۵ مرداد این دوره آموزشی به مدت ۱۸ ساعت در این اداره کل و  با تدریس جعفری عفی آبادی مدیر آموزش هواشناسی کشور برگزار میشود. در ابن دوره آموزشی ۲۹ نفر از کارشناسان همدیدی و پیش بین استانهای کرمان، هرمزگان ، خراسان جنوبی  و سیستان و بلوچستان شرکت دارند. در پایان دوره گواهی آموزشی به شرکت کنندگان ارائه می گردد.

You must be logged in to post a comment.