از امروز بعدازظهر ناپایداریهای جوی در استان آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان این ناپایداری ها بصورت افزایش ابر، وزش تندبادهای لحظه ای و بارش پراکنده باران و برف در سطح استان آغاز و تا اواخر وقت یکشنبه ادامه خواهد داشت.  به گفته کارشناس پیش بینی  هواشناسی، بیشترین شدت ناپایداریها در شمال و غرب استان پیش بینی میشود. این کارشناس تاکید کرد دما در اکثر مناطق استان برای یکشنبه شب و صبح دوشنبه کاهش محسوس خواهد یافت

.

You must be logged in to post a comment.