ناپایداریهای جوی بصورت افزایش ابر و رگبار باران  به همراه رعد و برق  در ساعات بعداز ظهر و اوایل شب، همچنان تا اوایل هفته آینده در سطح استان ادامه خواهد داشت.  با توجه به ویژگی  و  شدت این بارشها ،در مناطقی از غرب و جنوب استان،  احتمال طغیان رودخانه های فصلی و آبگرفتگی معابر دور از انتظار نیست. ضمن اینکه وزش باد نسبتاً شدید در برخی مناطق استان خصوصاً شرق و جنوبشرق، بطور لحظه ای باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

You must be logged in to post a comment.