امروز به تدریج شاهد کاهش ابر در استان خواهیم بود.از بعدازظهر جمعه سرعت وزش باد در مناطق شرقی افزایش می یابد که تا روز شنبه ادامه خواهد داشت. روز شنبه در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و در اواخر وقت بارش پراکنده در برخی مناطق غرب و شمال استان پیش بینی میشود./

You must be logged in to post a comment.