امروز و فردا در شمال و شرق استان پدیده غالب جوی خیزش گرد و خاک خواهد بود. در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر، وزش تند بادهای لحظه ای و رگبار های پراکنده بویژه در ارتفاعات جنوبغرب و غرب استان پیش بینی می شود. روند تدریجی کاهش دما نیز تا اوایل هفته آینده در استان ادامه دارد.

به دلیل خنکی هوا در برخی ساعات به ویژه درشمال، غرب و جنوب غربی استان ، هنگام سفر به این مناطق لباس گرم  همراه داشته باشید.

در مناطق شرقی کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی از تردد در فضای باز خودداری کنند

You must be logged in to post a comment.