هواشناسی استان کرمان با پایش لحظه ای دما و اطلاع رسانی به موقع و ارائه توصیه های هواشناسی کاربردی در مناطق حساس به سرمازدگی موجب رضایت و خشنودی کشاورزان شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان پایش به موقع دمای هوا در مناطق پسته خیز استان میزان خسارت سرما به محصول پسته را به حداقل ممکن رساند. مدیر کل هواشناسی استان کرمان با اشاره به اینکه  پسته یکی از محصولات استراتژیک استان کرمان می باشد و زرند ، رفسنجان، انار، کرمان، سیرجان و ارزوئیه از جمله مناطق پسته خیز استان کرمان می باشند گفت با توجه به پیش بینی های انجام شده و پایش دقیق شرایط جوی از نظر دما، وزش باد و رطوبت در مناطق پسته خیز استان، با نظر کارگروه تهک کشاورزی استان ، مناطق غربی و شمال غربی استان از جمله شهربابک ، رفسنجان و توابع آنها از جمله مناطق حساس به کاهش دما و احتمال بالای خطر سرمازدگی نسبت به سایر مناطق مورد حساسیت بالایی در اعلام هشدار به موقع و پایش لحظه ای دما انتخاب شدند. به گفته مدیر کل هواشناسی استان کرمان با همکاری کارگروه تهک کشاورزی استان، دبیران محصول در شهرستان های هدف و کشاورزان پیشرو با انجام چندین جلسه جهت هماهنگی ، انتخاب محل نصب و قرائت دماسنج ها در منطقه رباط و خاتون آباد شهربابک ، چهار دماسنج بسیار دقیق و حساس در منطقه خاتون آباد نصب و رصد دمای منطقه از قبل از ریزش هوای سرد و کاهش دما صورت گرفت . وی افزود در شهرستان رفسنجان نیز با توجه به اقدامات انجام شده در سال های گذشته کشاورزان پیرو انتخاب و دماسنج نیز نصب شده اند و در این منطقه آمادگی مقابله با سرمادگی هم در هواشناسی و هم در بین کشاورزان وجود داشت.

جدیدی افزود : با اقدامات به موقع و موثر کشاورزان منطقه خاتون آباد از جمله روشن کردن آتش در باغات کشاورزی محصول پسته امسال از گزند سرما در امان ماند.

جدیدی خاطر نشا ن کرد خوشبختانه امسال نیز مانند سالیان گذشته اداره کل هواشناسی استان کرمان با پیش بینی ، ارائه توصیه های هواشناسی کشاورزی و اطلاع رسانی به موقع به کشاورزان  در شهرستان رفسنجان و سیرجان توانست میزان خسارت را برای این باغ داران به حداقل ممکن برساند.

وی تاکید کرد کشاورزان این مناطق با اطلاع از وقوع کاهش دما و انجام توصیه های هواشناسی کشاورزی از جمله آماده سازی وسایل مواجهه با سرمازدگی بهاره در باغات و اطراف مزارع نظیر بخاری باغی، سوزاندن کاه و کلش، آبیاری و غرقابی نمودن به موقع مزارع و باغات قبل از ورود موج سرما به منظور تعدیل دمای محیط توانستد میزان خسارت به باغات را به حداقل ممکن برسانند.

You must be logged in to post a comment.