طبق بررسی آخرین نقشه های هواشناسی روز یکشنبه ناپایداریها در شمال و مرکز استان به صورت افزایش ابر، وزش تند باد های لحظه ای و رگبار و رعد و برق پیش بینی می شوند. از فردا تا پایان هفته ، افزایش پوشش ابرآسمان در برخی مناطق مهمترین پدیده جوی خواهد بود.

You must be logged in to post a comment.