مدیرکل هواشناسی کرمان گفت:  مجموع بارندگی استان کرمان در سال آبی ۹۹-۹۸ تا تاریخ ۱۳/۰۱/۹۹ به میزان ۱۶۰ میلیمتر به ثبت رسیده که این میزان بارش در مقایسه با آمار مشابه بلند مدت و سال آبی گذشته به ترتیب  ۴۲ و ۶۹ درصد افزایش داشته است.  تورج جدیدی در گفتگو با روابط عمومی هواشناسی کرمان با اشاره به بارش های خوب و قابل ملاحظه ۲ و ۳ و نیز بارش ۹ و ۱۰ فروردین امسال در سطح وسیع استان  اظهار داشت بارش سال آبی شهر کرمان نیز ۶۶  میلیمتر ثبت شده که این میزان بارش نسبت به آمار بلند مدت مشابه ۳ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد افزایش نشان می دهد. وی همچنین اشاره کرد در همین بازه زمانی، شهرستان منوجان با مجموع   ۴۸۷ میلیمتر و شهرستان انار  با ۵۶ میلیمتر به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار بارش استان را دریافت داشته است.

وی افزود متوسط بارندگی یک سال آبی کامل استان کرمان ۱۳۴ میلیمتر است که تا این تاریخ  ۱۲۰ در صد  بارش یک سال آبی استان تامین شده است.

You must be logged in to post a comment.