بارندگی استان کرمان در مقایسه با بلند مدت  ۲٫۴ درصد افزایش, میانگین دمای اسفند ماه۹۷  نسبت به بلند مدت کاهش ۲ درجه ای , و ۴ درجه کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان  از ابتدای سال زراعـی ۹۸-۹۷ تا پایان اسفند ماه بیشترین بــارش ایستگاههای سینوپتیک استان در بافت به میزان ۱۸۳٫۸ میلیمتر به ثبت رسیده است. رئیس تحقیقات هواشناسی استان کرمان گفت: میانگین بارش ایستگاههای سینوپتیک استان از ابتدای سال زراعی تا پایان اسفند ماه جاری ۸۵٫۱ میلیمتر می باشد که در مدت مشابه سال گذشته ۲۴٫۲ و بلند مدت ۹۲٫۶ میلیمتر می باشد بنابراین در مقایسه با بلند مدت ۸ درصد کاهش را نشان می دهد.

نجفی افزود:  علی رغم بارش های نسبتاً خوب از ابتدای سال زراعی تا کنون بیشتر مساحت استان بجز مناطقی از غرب و جنوب در محدوده خشکسالی های خفیف تا بسیار شدید قرار دارد. به لحاظ مقایسه بارش ها با بلند مدت در کشور بیشترین درصد تغییرات را استان کرمان دارد. لذا با توجه به ادامه خشکسالی ها و خشکسالی های انباشته و با توجه به تبخیر بسیار بالا در استان کرمان لزوم صرفه جویی در مصرف آب و مدیریت صحیح منابع را نباید فراموش کرد. نجفی خاطر نشان کرد : همچنین دامنه تغییرات میانگیــن دما در اسفند ماه ۹۷  از ۰٫۵ تا ۱۸٫۸ درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است.بطوری که  بیشترین میانگین دمای این ماه متعلق به شهداد و کمترین میانگین آن متعلق به لاله زار می باشد. میانگین دمای استان در این ماه ۱۱٫۳ درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با ۱۵٫۱ و بلند مدت ۱۳٫۳ می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *