در بهمن ماه امسال میزان بارندگی در مقایسه با بلند مدت افزایش ۲۰  درصدی را  داشته است.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان مدیر کل هواشناسی استان گفت از ابتدای سال زراعـی ۹۸-۹۷ تا پایان بهمن ماه بیشترین بــارش ایستگاههای سینوپتیک استان در بافت به میزان ۱۳۴٫۴ میلیمتر به ثبت رسیده است. میانگین بارش ایستگاههای سینوپتیک استان از ابتدای سال زراعی تا پایان بهمن ماه جاری ۶۱٫۵ میلیمتر می باشد که در مدت مشابه سال گذشته ۹٫۷ و بلند مدت ۶۸٫۹ میلیمتر می باشد وی خاطر نشان کرد در بهمن ماه امسال میزان بارندگی در مقایسه با بلند مدت ۱۰ درصد کاهش را داشته ایم.

جدیدی گفت : با توجه به پیش بینی های فصلی و همراهی سه سامانه بارشی بسیار خوب در ماه بهمن که همراه با افزایش ۲۰ درصدی بارش این ماه نسبت به بلند مدت می باشد بیشترین بارش دریافتی از ایستگاه جیرفت میانده به میزان ۷۲٫۱ میلیمتر به ثبت رسیده است میانگین بارش بهمن ماه ۳۱٫۹ میباشد که نسبت به مدت مشابه در بلند مدت ۲۰ درصد افزایش را نشان می دهد. و نسبت به سال گذاشته رشد چشمگیری داشته است. بیشترین بارش ۲۴ ساعته نیز به میزان ۵۲ میلیمتر از جیرفت میانده در ۹۷/۱۱۲۲ به ثبت رسیده است.

جدیدی افزود:  علی رغم بارش های نسبتاً خوب از ابتدای سال زراعی تا کنون همچنان استان کرمان در محدوده خشکسالی های خفیف تا شدید قرار دارد وی با اشاره به میزان خشکسالی در استان کرمان گفت بارش مناطق بسیار جزیی از غرب استان کمی به نرمال نزدیک شده است  لذا با توجه به ادامه خشکسالی ها و خشکسالی های انباشته و با توجه به تبخیر بسیار بالا در استان کرمان لزوم صرفه جویی در مصرف آب و مدیریت صحیح منابع را نباید فراموش کرد.

 

You must be logged in to post a comment.