تا پایان فروردین ماه ۹۹ ،میانگین بارش سال آبی کرمان نسبت به بلند مدت ۵۴ درصد افزایش داشته است

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان ، مدیرکل هواشناسی کرمان با اشاره به بارش های خوب و قابل ملاحظه فروردین امسال در سطح وسیع استان گفت: مجموع بارندگی استان کرمان در سال آبی ۹۹-۹۸ تا تاریخ ۳۰/۰۱/۹۹ به میزان ۱۸۵ میلیمتر به ثبت رسیده که این میزان بارش در مقایسه با آمار مشابه بلند مدت و سال آبی گذشته به ترتیب ۵۴ و۵۱ درصد افزایش داشته است.  تورج جدیدی اظهار داشت بارش سال آبی شهر کرمان نیز ۸۵٫۹  میلیمتر ثبت شده که این میزان بارش نسبت به آمار بلند مدت مشابه ۲۳٫۹ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد افزایش نشان می دهد. وی همچنین اشاره کرد در همین بازه زمانی، شهرستان منوجان با مجموع ۵۰۶ میلیمتر و شهرستان انار  با ۵۹ میلیمتر به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار بارش استان را دریافت داشته است.

وی افزود متوسط بارندگی یک سال آبی کامل استان کرمان ۱۳۴میلیمتر است که تا این تاریخ ۱۳۸ در صد  بارش یک سال آبی استان تامین شده است.

۲ comments. ارسال دیدگاه جدید

لطفا آمار بارش شهر کرمان در متن اصلاح شود.

بارش شهر کرمان در این متن ، تا تاریخ روز بوده است

You must be logged in to post a comment.