مدیرکل هواشناسی کرمان گفت:  میانگین بارندگی استان کرمان در سال آبی ۹۹-۹۸ تا تاریخ ۱۳/۰۲/۹۹ به میزان ۲۰۵ میلیمتر به ثبت رسیده که این میزان بارش در مقایسه با آمار مشابه بلند مدت و سال آبی گذشته به ترتیب  ۶۶ و ۶۴ درصد افزایش داشته است.  تورج جدیدی در گفتگو با روابط عمومی هواشناسی کرمان با اشاره به بارش های خوب و قابل ملاحظه فروردین ماه در سطح وسیع استان  و نیز بارشهای ۱۰ تا ۱۲ اردیبهشت ماه در غرب، مرکز و شمال استان اظهار داشت بارش سال آبی شهر کرمان نیز ۹۸  میلیمتر ثبت شده که این میزان بارش نسبت به آمار بلند مدت مشابه ۳۶درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش نشان می دهد. وی همچنین اشاره کرد در همین بازه زمانی، شهرستان منوجان با مجموع   ۵۰۸ میلیمتر و شهرستان انار  با ۸۳ میلیمتر به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار بارش استان را دریافت داشته است.

وی افزود متوسط بارندگی یک سال آبی کامل استان کرمان ۱۳۴ میلیمتر است که تا این تاریخ  ۱۵۴ در صد ( بیش از صد درصد)  بارش یک سال آبی استان تامین شده است.

 

You must be logged in to post a comment.