امروز و فردا در شمال و شرق استان پدیده غالب جوی خیزش گرد و خاک خواهد بود. فردا در مناطق شرق و جنوبشرق استان شدت وزش باد بیشتر از امروز پیش بینی  میشود. درکلیه محورهای  مواصلاتی استان کرمان به سیستان و بلو چستان ، استان کرمان به یزد و کرمان به خراسان جنوبی   کاهش دیدافقی و کاهش کیفیت هوا تا فردا ادامه خواهد داشت.

You must be logged in to post a comment.