نام ایستگاه سینوپتیک میزان بارندگی
بافت ۷٫۲
لاله زار ۴٫۰
زرند ۱٫۵
انار ۱٫۲
شهربابک ۰٫۷
رفسنجان ۰٫۵

 

نام ایستگاه خودکار میزان بارندگی
ارزوئیه ۷٫۲
بردسیر ۳٫۶
رابر ۲٫۰
گلباف ۰٫۶
فیض آباد راور ۲٫۳
ساردوئیه ۱٫۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.