استاندار کرمان از غرفه اداره کل هواشناسی استان در نمایشگاه معرفی دستاوردهای چهل ساله انقلاب بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، در این بازدید، تورج جدیدی مدیرکل هواشناسی استان از دستاوردهای هواشناسی از جمله فعالیت‌های پژوهشی اداره کل، خدمات عامه و تخصصی قابل ارائه در قالب توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) در بخش های مختلف، سامانه برخط پایش ایستگاه‌های خودکار، هوانما، نحوه فعالیت و تهیه داده‌های ایستگاه‌های خودکار و جو بالا توضیحاتی را ارائه کرد.

این نمایشگاه با حضور استاندار، فرماندار، نمایندگان مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولین، پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ در بوستان مادر کرمان به منظور ارائه پیشرفت‌های ۴۰ ساله دستگاه‌های دولتی و غیر‌دولتی افتتاح شد و تا ۱۸ بهمن ماه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برای بازدید عموم دایر است.

You must be logged in to post a comment.