مدیرکل امور پایش، پیش بینی و هشدار سازمان مدیریت بحران کشور و هیات همراه از هواشناسی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان، یکشنبه ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۰ فرهادی مدیرکل امور پایش، پیش بینی و هشدار سازمان مدیریت بحران کشور و سعیدی مدیر کل مدیریت بحران استان به منظور بررسی و ارزیابی میزان آمادگی ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان‌کرمان در مقابله و پاسخ به حوادث طبیعی و پدیده های هواشناسی و نیز ارزیابی هماهنگی هواشناسی با مدیریت بحران استان از هواشناسی دیدن نمودند.

در این بازدید تورج جدیدی مدیر کل هواشناسی استان با ارائه توضیحاتی از امکانات، تجهیزات فنی و شبکه پایش هواشناسی استان به اهم فعالیت های بخش های تحقیقات و پیش بینی پرداخت ودر خصوص فرآیند تهیه و اعلام هشدار هواشناسی در شرایط بحران هواشناسی از جمله سیل، گرد و خاک ، سرمازدگی و … توضیحات مبسوطی ارائه نمود. وی در ادامه گفت :  به استناد قانون مدیریت بحران کشور به منظور اجرای اقدامات پیشگیرانه، ارتقای آمادگی، افزایش تاب آوری و تقویت بخش های مختلف استان در برابر حوادث و بلایای طبیعی توافق نامه همکاری بین استانداری کرمان و اداره کل هواشناسی منعقد شده که  ۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات معادن به منظور تجهیز و بهسازی شبکه ایستگاههای هواشناسی استان در سال ۱۴۰۰ مصوب شده است.

You must be logged in to post a comment.