صبح امروز مدیر کل هواشناسی از اداره هواشناسی بم دیدن کرد

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، صبح امروز مدیر کل به همراهی رئیس پایش و حراست از ااداره بم دیدن کرد و با همکاران این اداره گفتگو کرد. در حاشیه این دیدار لوح تبریک به همکار این اداره که در مقطع دکتری نمره قبولی آورده اند اهدا شد.

You must be logged in to post a comment.