جهت کاهش خسارت سرمازدگی پسته در استان کرمان نشست تخصصی پسته در پژوهشکده پسته رفسنجان برگذار شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، جهت بررسی مشکلات و چالش های سرمازدگی پسته مرتبط با هواشناسی، به پیشنهاد اداره کل هواشناسی کرمان و با همت هواشناسی رفسنجان ، با هدف ارائه راهکارهای علمی مبتنی بر ظرفیت شرکت های دانش بنیان با همکاری پژوهشکده پسته و فرمانداری رفسنجان، نشست تخصصی سرمازدگی پسته در محل پژوهشکده رفسنجان برگذار شد . در این نشست که  به صورت حضوری و مجازی با حضور ضیائیان رئیس مرکز پیش بینی و مدیریت بحران جوی سازمان هواشناسی کشور، مسعود حقیقت مدیر سابق پایش هواشناسی، ، محمدی رئیس پژوهشکده پسته رفسنجان، معاونین، روسای گروه های تحقیقاتی، کارشناسان هواشناسی استان و پژوهشکده پسته و مدیر عامل شرکت دانش بنیان کاوشگران آب رفسنجان و باغداران پیشرو پسته کار برگزار گردید. حاضرین ضمن بیان اولویت های تحقیقاتی و اجرایی در زمینه پیش بینی و اقدامات کاهش خسارت سرمازدگی محصول پسته، نظرات کارشناسی خود را ارائه نمودند. در این جلسه همچنین هوشمد سازی باغات پسته و بکارگیری ظرفیت شرکت های دانش بنیان  جهت پایش پارامترهای جوی در سطح باغات نیز مطرح شد.

You must be logged in to post a comment.