تورج جدیدی و دبیر تهک کشاورزی استان در سی و نهمین جلسه شورای گفتگوی استانی دولت و بخش خصوصی شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کرمان این جلسه باحضور استاندارکرمان،معاونین استاندار،جمعی از نمایندگان مردم در مجلس و مسئولان استان درمحل سالن پیامبر اعظم استانداری  برگزار شد. محوریت این جلسه مسائل و مشکلات پسته و خرما در استان بود، از جمله مصوبات این جلسه ایجاد شبکه پایش هواشناسی در منطقه پسته خیز استان با همکاری هواشناسی، جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات پسته رفسنجان و اتاق بازرگانی کرمان می باشد

You must be logged in to post a comment.