دوره آموزشی ” تغییر اقلیم و ابعاد طبیعی و مصنوعی آن” از روز دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۲ تا روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۴ بمدت سه روز و در ۱۸ ساعت بصورت حضوری به همت اداره کل هواشناسی استان کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، دوره حضوری ” تغییر اقلیم و ابعاد طبیعی و مصنوعی آن” با تدریس منصوره کوهی عضو هیات علمی پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد در محل اداره کل هواشناسی استان کرمان برگزار شد.

این دوره  با حضور بیست وچهار نفر از کارشناسان پیش بین هواشناسی، مطالعات و تحقیقات کاربردی هواشناسی و کارشناسان همدیدی استان کرمان ، یزد و سیستان و بلوچستان در محل اداره کل هواشناسی کرمان برگزار شد. در این دوره مباحثی چون تعریف علمی تغییر اقلیم، شواهد و شاخص های تغییر اقلیم، تغییر اقلیم علل و اثرات، نقش فعالیت های انسان در  تغییر سامانه اقلیم، مدل های اقلیمی و پیش نگری، تلاش های بین المللی برای تغییر اقلیم و پیامدهای اقتصادی و اخلاقی تغییر اقلیم مطرح و شرکت کنندگان با این مباحث آشنا شدند.

You must be logged in to post a comment.