دوره ی آموزشی ” تجهیزات تابش سنجی ” در اداره کل هواشناسی استان کرمان در حال برگزاری است .

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کرمان، حسب درخواست این اداره کل و بازگشت به فراخوان مدیریت محترم آموزش هواشناسی و علوم جو ، از تاریخ ۹ آذرماه دوره ی آموزشی ” تجهیزات تابش  ” در هواشناسی کرمان آغاز و تا ۱۲ آذر ادامه خواهد داشت .

در این دوره ی آموزشی

۲۴ ساعته مباحث مربوطه توسط تفرشی ارائه و تدریس می شود .

 

You must be logged in to post a comment.