به مناسبت بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل، مانور پدافند غیر عامل با حضور حسین نژاد نماینده استانداری در محل اداره کل هواشناسی کرمان برگزارشد. به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، مانور با سناریوی قطع برق منطقه و انجام پشتیبانی از سرورها و حفظ ارتباطات  مخابراتی در محل اداره کل هواشناسی استان برگزارشد. هدف از برگزاری  این مانور، ارزیابی توان برق اضطراری به منظور تامین برق تجهیزات اتاق سرور، تداوم خدمات هواشناسی و نیز بررسی مشکلات غیر قابل پیش بینی عنوان شده است.

You must be logged in to post a comment.