مدیر کل هواشناسی کرمان با اهداء لوح از همکاران فعال روابط عمومی تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، تورج جدیدی، مدیرکل هواشناسی کرمان، ۲۷ اردیبهشت روز روابط عمومی و ارتباطات را به همکاران و  کارشناسان و فعالان زحمت کش و سخت کوش این عرصه تبریک گفت، ایشان روابط عمومی را چرخه ارتباط بین افراد و سازمان دانست و افزود روابط عمومی به مثابه کانون تفکر برای مدیریت افکار در جامعه و هنری برای یافتن رمز نفوذ در دلها است وی گفت امروزه پیشبرد اهداف و برنامه های سازمان با تقویت انگیزه های جمعی، آگاهی عمومی و اعتماد مردمی امکان پذیر است.

در این آیین از همکاران سخت کوش در عرصه روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کرمان با اهداء لوح تقدیر بعمل آمد.

You must be logged in to post a comment.