نشست هماهنگی برنامه ها و فعالیت های ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان با حضور دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان کرمان در اداره کل راه آهن کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان در این نشست که با حضور دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان برگزار شد مدیران دستگاههای اجرایی زیر مجموعه وزارت راه به تشریح اقدامات انجام شده در زمینه امر به معروف و نهی از منکر دستگاه مربوطه و همچنین صیانت از حقوق شهروندی و ارباب رجوع مداری پرداختند. تورج جدیدی مدیر کل هواشناسی کرمان در این نشست ضمن تشریح فعالیت های هواشناسی  در زمینه امر به معروف گفت هواشناسی کرمان صیانت از حقوق شهروندی را در سرلوحه اقدامات خود قرار داده است . در این جلسه که به میزیانی راه آهن کرمان برگزار شده بود مدیرکل راه آهن کرمان نیز در تشریح اقدامات انجام شده توسط راه آهن کرمان پرداخت و گفت یکی از اقدامات جهادی در این اداره کل احداث بوستان جهادی راه‌آهن می باشد که این بوستان با حضور و تلاش همکاران و بدون هیچ هزینه ای از طرف راه‌آهن و با استفاده از وسایل بی استفاده و ضایعات موجود احداث شده است. در پایان این نشست از طرف شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل راه آهن کرمان از دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان کرمان تجلیل شد.

 

You must be logged in to post a comment.