با حضور مدیر کل، کمیته بحران و جلسه دیسکاشن هواشناسی در ایستگاه سینوپتیک کرمان برگذار شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان در این جلسه معاون فنی، رئیس پایش هواشناسی ، پیش بین مسئول و دیدبان کشیک نیز حضور داشتند

در این جلسه که عصر روز سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱ در محل ایستگاه سینوپتیک کرمان برگزار شد ضمن تشریح و تحلیل نقشه های هواشناسی توسط پیش بین مسئول و ارائه پاسخ به سوالات مطرح شده، نکوآمال ضمن اشاره به جایگاه هواشناسی و اطلاعات درست و بموقع هواشناسی در این بحران گفت : با همکاری اداره پایش، آمار بارندگی هر شش ساعته جمع آوری و اعلام گردد همچنین در این جلسه به تمام همکاران شهرستانی و بالاخص ایستگاه های تحت تاثیر سامانه و درگیر بحران ، لغو مرخص تا پایان بحران ابلاغ گردید. مدیر کل هواشناسی همچنین تاکید کرد تمام مسئولین ایستگاه ها با فرمانداران شهرستانی در خصوص اعلام وضعیت جوی هماهنگ باشند. اداره کل هواشناسی نیز تمام اطلاعات مربوط به پیش بینی و میزان بارش را انجام خواهد داد.

You must be logged in to post a comment.