جهت کاهش خسارت سرمازدگی، اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان از هیچ کمکی به هواشناسی دریغ نخواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، در جلسه تخصصی کارگروه کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان، محسن عراقی زاده به اهمیت دقیق پیش بینی در مبحث سرمازدگی اشاره کرد و گفت: پیش بینی های دقیق منوط به داشتن داده های دقیق از منطقه های تحت تاثیر خطر سرمازدگی می باشد. عراقی زاده تاکید کرد تحقیقات مراکز علمی زمانی قابل اجرا می باشد که هواشناسی زمان درست خسارت را اعلام نماید لذا تجهیز هواشناسی و ایستگاه های آن از مهمترین ارکان در مبحث مدیریت ریسک می باشد.

در این جلسهفرماندار رفسنجان، نمایندگان جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات پسته و مرکز تحقیقات کشاورزی، نماینده انجمن پسته و چند شرکت دانش بنیان حضور داشتند.

در پایان جلسه طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان ضمن تشکر از همکاری هواشناسی با اتاق گفت: اتاق کرمان آمادگی لازم جهت همکاری با هواشناسی را در جهت کاهش خسارت سرما در استان را دارد و مصوب گردید هواشناسی پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه دهد.

You must be logged in to post a comment.