مدیر شبکه پایش سازمان هواشناسی کشور از رئیس اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی رفسنجان با اهدای لوح، تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کرمان، مسعود حقیقت مدیر شبکه پایش سازمان هواشناسی کشور از محسن اسلامی با اهدای لوح، تقدیر کرد. در متن این تقدیر نامه آمده است:

به پاس خدمات و عملکرد کارآمد و نظر به صداقت و جدیتی که در ایفای وظایف و مسئولیت سازمانی در سال ۱۳۹۷ابراز داشته اید، لازم میدانم از تلاشهای صادقانه و خدمات بی شائبه حضرتعالی در راستای عملیاتی شدن تهک کشاورزی تشکر و قدردانی نمایم. سربلندی و توفیق روزافزون شما را از درگاه حضرت احدیت مسئلت دارم.

 

 

You must be logged in to post a comment.