استاندار کرمان با ارسال لوح، از زحمات گویندگان هواشناسی تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، با توجه به وقوع پدیده های مختلف جوی و وقوع بحران های سیل و سرمازدگی در استان و اعلام گزارش و هشدارهای به موقع گویندگان هواشناسی از رسانه­های مختلف استان و بالاخص صداوسیما، دکتر زینی وند به پاس همکاری شایسته و تلاشهای موثر با ستاد مدیریت بحران استان و صدا وسیما، از خانم ها سلاجقه و حبیبی با ارسال لوح تقدیر تشکر و قدردانی کرد.

دربخشی از این لوح آمده است:

کمک به همنوعان، هموطنان و مردم آسیب دیده در حوادث و سوانح طبیعی، سنتی است حسنه، نیک و برگرفته از آموزه­های دینی و انسانی که همواره مورد تاکید همه انبیا، اولیاء، بزرگان دینی و آئینی بوده که یقینا در پیشگاه حق تعالی ، عزیز و گرامی اند و از بهترین پاداش­ها برخوردارند.

 

You must be logged in to post a comment.