با توجه به وزش باد و گرد وخاک در مناطق شرق استان، شهرهای بم، ریگان و شهداد، توصیه می شود کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی از تردد در فضای باز خودداری کنند.

نوشیدن مایعات در طول روز توصیه می گردد.

جهت کاهش اثرات گرما در مناطق گرمسیری استان شستن پاها با آب خنک توصیه می شود.

You must be logged in to post a comment.