پیش بینی وضع هوا در چند روز آینده و توصیه های هواشناسی کشاورزی استان کرمان

مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

تا روز چهارشنبه، وزش باد در مناطق شرقی و شمالی استان و افزایش ابر در ارتفاعات جنوبی و جنوب غرب مهمترین پدیده جوی پیش بینی میشود. جهت باد غالب در بیشتر مناطق غربی تا شمال غربی است و دما هم روند کاهش تدریجی را دارد.  لذا با توجه به این شرایط جوی با توصیه کارشناسان کشاورزی

باغبانی:

 • با توجه به زمان برداشت برخی از محصولات بالاخص پسته حتی الامکان از سم پاشی جلوگیری شود و در صورت نیاز به دوره ماندگاری سم توجه شود.
 • پسته کاران ضمن فراهم نمودن امکانات لازم جهت برداشت پسته ،جهت جلوگیری ازآلودگی به افلاتوکسین ازچادرهای دورنگ هنگام برداشت وسبد مناسب تهویه هوا برای انتقال محصول استفاده نمایند.
 • خشک کردن گردو در آفتاب، از عوامل قهوه ای شدن مغز گردو می باشد. با توجه به نزدیک شدن برداشت گردو در مناطق سردسیر استان توصیه میکنیم خشک کردن بایستی در سایه و محلی خشک با جریان هوای مناسب باشد
 • به علت اتمام برداشت بادام باغداران عزیز نسبت به جمع آوری بادامهای آلوده وسوزاندن آنها اقدام نمایند.
 • با توجه به مناسب بودن شرایط جوی در مناطق سردسیرجنوب استان مانند ساردوئیه و دهبکری مبارزه با آفات و بیماری های از جمله لکه غربالی و شانکر باکتریایی هسته داران با مشورت کارشناسان مربوطه انجام گردد.
 • باغداران محترم جهت مبارزه با کرم خراط می توانند با کشتن لارو توسط مفتول فلزی قابل انعطاف ، مسدود کردن دالان های لاروی فعال ، تقویت درختان ، آبیاری منظم و کافی ، کوددهی ، رعایت اصول باغبانی  و هرس شاخه های آلوده و سوزاندن آنها اقدام نمایند.

 

زراعت:

 • با توجه به نزیک بودن زمان برداشت محصول ذرت علوفه ای یا سیلویی به  که همراه با خمیری شدن بلال می باشد.  به دلیل روند کاهش دمای حداقل درمناطق غربی وسردسیر استان نسبت به انجام برداشت قبل از وقوع اولین سرمای پاییزه خصوصا در شهرستان بردسیر اقدام شود.
 • زعفران کارانی که تا کنون موفق به کشت زعفران نشده اند جهت کاشت زعفران از اواخر شهریور تا اواسط مهر ماه بسته به شرایط منطقه اقدام نمایید
 • شرایط جوی جهت کشت کلزا در مناطق سردسیر استان مانند بردسیر ، بافت و سیرجان مناسب می باشد. لذا  زارعین محترم نسبت به آماده سازی زمین جهت انجام کاشت به موقع مزارع کلزا اقدام نمایند. جهت انتخاب بذر هیبرید مناسب کاشت ارقام مختلف از کلزای زمستانه در مناطق ذکر شده با کارشناسان کشاورزی مشورت گردد.  با توجه به نظر کارشناسان میزان بذر مورد نیاز جهت کاشت کلزا با دستگاه ریز دانه کار ۱٫۵ تا ۲٫۵ کیلوگرم در هکتار می باشد.
 • باتوجه به روند کاهشی دما طی هفته جاری کلزاکاران مناطق غرب وسردسیر استان هرچه سریعتر نسبت به اتمام کاشت کلزا وانجام آبیاری خاک آب آن اقدام نمایند.
 • باتوجه به روندکاهش دماوبه منظورجلوگیری ازتخریب پوشش گیاهی دامداران ومرتعداران عشایری وروستایی نسبت به خروج دام ازمراتع ییلاقی دراستان اقدام نمایند.

 

سالن های تولیدی و انبارها:

 • در گلخانه ها نسبت به شیوع آفات دقت کافی بعمل آید و نسبت به جمع آوری بقایای گلخانه ها جهت کاهش منابع آلودگی در فصول آینده اقدام شود
 • باتوجه به شرایط دمایی به گلخانه داران ، سالن های پرورش طیوروتولیدکنندگان قارچ درمناطق مختلف استان توصیه می شود اقدامات لازم جهت کنترل دمای فضای گلخانه وسالن های تولید رابه عمل آورند.
 • کنترل دمای انبارهای محصولات انباری و نهاده های کشاورزی با دقت انجام گیرد.
 • با توجه به فصل پسته، باغداران و ترمینال داران نسبت به تمیز کردن پایانه های ضبط پسته وانبارهای نگهداری اقدام نمایند

 

جهت دریافت وضعیت جوی شهرستان های استان با شماره ۱۳۴ هواشناسی تماس حاصل شود.