• با توجه به وزش باد نسبتا شدید و طوفان شن به همراه گرد وخاک تا اوایل هفته آینده در شهرهای شرقی استان، مناطقی همچون ریگان، فهرج بیماران قلبی – ریوی ، کودکان و سالمندان از تردد در فضای باز خودداری کنند.
  • در سایر مناطق استان با توجه به افزایش دما از تردد در نور مستقیم خودداری گردد . جهت کاهش اثرات گرمازدگی نوشیدن مایعات و شستن پاها اقدام گردد.
You must be logged in to post a comment.