اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال : هفته ای ۲ بار ، یکشنبه و چهارشنبه

اعلام نحوه تحویل خدمت و مکان آن : از طریق وب و پیامک ۲۰۱۳۴
 تعامل مستقیم با مسئول ارائه خدمت از طریق ایمیل : agromet@irimo.ir
تلفن مستقیم : ۰۲۱۶۶۰۷۰۰۵۲
تلفن گویا : ۱۳۴
ارتباط با ما : روشی وجود ندارد، در حال حاضر یک سویه می باشد
دریافت آمار هواشناسی کشاورزی : عضویت در سامانه https://data.irimo.ir و دریافت فایل آمار
الف – اعلام زمان تحویل درخواست: بلافاصله
ب –  اعلام نحوه درخواست و مکان اخذ خدمت: ادارات کل هواشناسی در تمام نقاط کشور
دریافت پیامک هواشناسی کشاورزی : مراجعه به سامانه https://tahak.irimo.ir و ثبت نام در سامانه تهک
الف – مراحل انجام کار: ثبت نام – تعیین شهر – تعیین محصول – ارائه خدمت
ب – مدارک مورد نیاز: کد ملی و شماره موبایل
ج – واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت: تمام کشاورزانی که در سامانه تهک ثبت نام نموده اند
د – مشخص بودن هزینه و شیوه واریز: هزینه ندارد
دریافت پیش بینی فصلی : مراجعه به سامانه http://www.cri.ac.ir
دریافت توصیه ها و خبرنامه های هواشناسی کشاورزی، نواحی مناسب استقرار کندوی زنبور عسل، پهنه بندی بارش و دما ، تقویم زراعی محصولات و سایر موارد :
  مراجعه به سامانه:
دریافت درجه روز رشد ، نیاز سرمایی و سایر نمودار های اقلیمی : 
:مراجعه به سامانه
با user: agro    و pass: agromet