سازمان هواشناسی در راستای انجام وظایف خود در زمینه صدور به هنگام هشدار بارندگی های شدید که پتانسیل وقوع سیل، و طغیان رودهای خانه ها و مسیلها و آب گرفتگی های شهری را دارد، اقدام به پایش پیوسته پارامترهای مختلف جوی در طول شبانه روز می کند و به کمک مدلهای شبیه سازی جو و سایر ابزارهای در دسترس از قبیل ماهواره، رادار مقادیر کمی ، مدت و وسعت بارش پیش شده در صورتی که این مقادیر از مقادیر آستانه ای که وابسته به فصل ، اقلیم منطقه، وضعیت زمین و سایر مشخصات محیطی دارد عبور نماید از ۳ روز قبل هشدار وقوع رویدادهای مخرب را تحت عنوان اطلاعیه و اخطاریه به اطلاع نهادها و سازمان های مسئول مقابله با اثرات حوادث طبیعی و همچنین عموم مردم از طریق کلیه کانالهای ارتباطی و رسانه های جمعی اعلام می نماید.

علاوه بر این بولتن های وضع هوا حاوی پیش بینی وضعیت هوا در کلیه استانها کشور در طی ۳ روز آینده را تهیه و بصورت روزانه منتشر می نماید.

تعامل مستقیم با مسئول ارائه خدمت از طریق ایمیل : habibimahani@gmail.com

ارتباط با ما :
 تلفن: ۳۲۶۵۳۹۴۶-۰۳۴

دورنگار: ۳۲۶۵۳۹۴۷-۰۳۴